« Back

Двадесета национална научна конференция за студенти и докторанти

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
ЛИНГВИСТИЧЕН КЛУБ „ПРОФ. БОРИС СИМЕОНОВ”
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ
 
Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за участие в
юбилейната Двадесета национална научна конференция за студенти и докторанти
Конференцията ще се проведе на 17 и 18 май 2018 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий” № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади ще бъдат публикувани в сборник.
Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изсисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 11 май 2018 г.
Заявките и за двете секции изпращайте на адрес: konferentsiya_plovdiv@abv.bg
или
4000 Пловдив, ул. „Цар Асен” 24, ПУ „Паисий Хилендарски”
Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание”);
Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, доц. д-р Татяна Ичевска (за секция „Литературознание”).
 
От организаторите