Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Ако се съмнявате в актуалността на страницата изчистете кеш данните  (кеширани изображения и файлове).

Как? - вижте тук.

 

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес

ff@uni-plovdiv.bg

 


 

Разписание, задочно обучение – 2019-2020

 

Първи семестър

26.VIII.2019 – 29.IX.2019


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

 

Разписание, задочно обучение – 2018-2019


Втори семестър

20.I.2019 – 17.II.2019


Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"