Филологически факултет

Регистрация на промяна на занятия
Това е заявление за преместване на часове. Влиза в сила след съобщение за успешно изпращане.

Опишете предвиденото по разписание занятие:

Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.

Гореописаното занятие ще се проведе:

Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.
Questo campo è obbligatorio.