доцент д-р Петя Бъркалова


Председател на Общото събрание

 

 

 

доцент д-р Татяна Ичевска


Заместник-председател на Общото събрание