На 7 януари 1989 г. на едноименния площад пред църквата "Санта Кроче" във Флоренция, където е погребан Галилео Галилей, се състоя митинг в негова чест.

    Прозвуча призив да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света.

    Радостно е, че с утвърдената си вече традиция Пловдивският уни­вер­си­тет е откликнал на този хуманен призив.

    С клетвата като морален акт всеки поема задължение:

  • да изпълни нещата, в които се кълне;
  • да им остане верен, съхранявайки в тях и чрез тях човешкото си достойнство.

Галилеева клетва

 

АЗ, ВЪЗПИТАНИКЪТ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски",

като навлизам в редовете на българската интелигенция,

СЕ ЗАКЛЕВАМ:

- да пазя името на университета,

който разкри пред мен света на науката;

- да защитя достойно професионалната си подготовка;

- да използвам научните си познания единствено за добро,

за напредък,

за хуманизация на света;

- да съдействам за издигане на човека

като висш критерий за всяка научна и социална дейност;

- да утвърждавам в себе си и в обществото

основните принципи на човешкия морал;

- верен на своя народ,

да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще;

- да бъда достоен гражданин на Отечеството си!

ЗАКЛЕХ СЕ!