Блок 1

ДП Българска литература

Българска литература и теория на литературата

Доц. д-р Владимир Янев

Доц. д-р Мария Йовчева

Проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева

История на литературата и сравнително литературознание

Доц. д-р Елена Гетова

Доц. д-р Живко Иванов

Доц. д-р Иван Русков

Доц. д-р Мила Кръстева

Доц. д-р Татяна Ичевска

Проф. д.ф.н. Инна Пелева

Славянска филология

Проф. д.ф.н. Светлозар Игов

ДП Руска литература

Руска филология

Доц. д-р Николай Нейчев

ДП Славянски литератури

Славянска филология

Доц. д-р Дарина Дончева

Доц. д-р Жоржета Чолакова

ДП Теория и история на литературата

Българска литература и теория на литературата

Доц. д-р Атанас Бучков

Проф. д-р Запрян Козлуджов

История на литературата и сравнително литературознание

Проф. д.ф.н. Клео Протохристова

Блок 2

ДП  Антична и  западноевропейска литература: сравнително литературознание

История на литературата и сравнително литературознание

Доц. д-р Светла Черпокова

Проф. д.ф.н. Клео Протохристова

ДП Англоезична литература

Английска филология

Доц. д-р Дейвид Дженкинс

Доц. д-р Йордан Костурков

Доц. д-р Яна Роуланд

ДП Френскоезична литература

Романистика и германистика

Доц. д-р Мая Тименова-Коен

Блок 3

ДП Български език: историческа лингвистика

Български език

Проф. д-р Тодор Бояджиев

Общо езикознание и история на българския език

Доц. д-р Христина Тончева-Тодорова

Проф. д.ф.н. Диана Иванова

Проф. д-р Пеньо Пенев

ДП Германски езици: английски език

Английска филология

Доц. Михаил Грънчаров

ДП Общо и сравнително езикознание

Общо езикознание и история на българския език

Доц. д-р Борян Янев

Доц. д-р Станка Козарова

Доц. д-р Юлиана Чакърова

Проф. д-р Иван Чобанов

ДП Романски езици

Романистика и германистика

Доц. д-р Малинка Дичева-Николова

Доц. д-р Руси Николов

Проф. д.ф.н. Иван Кънчев

ДП Славянски езици

Български език

Проф. д.ф.н. Иван Куцаров

Руска филология

Доц. д-р Ирина Чонгарова-Арон

Доц. д-р Надя Чернева

Доц. д-р Юлиана Чакърова

Славянска филология

Проф. д.ф.н. Иванка Гугуланова

ДП Съвременен български език

Български език

Доц. д.ф.н. Вера Маровска

Доц. д-р Ваня Зидарова

Доц. д-р Константин Куцаров

Доц. д-р Красимира Чакърова

Доц. д-р Петя Бъркалова

Проф. д.ф.н. Иван Куцаров