Покана за публична лекция

  Публичната академична лекция на доц. д-р Антоанета Джельова на тема „Синергетичен подход към старобългарския език“  ще се проведе на 12.12.2019 г. от 16:30 ч. в зала „Компас“, Ректорат.
Leggi di più A riguardo di Покана за публична лекция »

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Leggi di più A riguardo di Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“ »

Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти

ACADEMIA IUVENTUTIS ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“   ОБЯВЯВА:   К У Р С О В Е за млади учени, докторанти и постдокторанти 1-ВИ КРЪГ (2019/2020)
Leggi di più A riguardo di Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти »

Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - декември 2019 г.


Leggi di più A riguardo di Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - декември 2019 г. »

Среща на студенти филолози с Експертна група по акредитация

Уведомяваме студентите, които следват в специалности по професионално направление 2.1. Филология, че на 28.11.2019 г. (четвъртък) от 16,00 часа в Заседателната зала на ПУ (Ректорат) ще се проведе среща с Експертната група по процедура за програмна акредитация.
Leggi di più A riguardo di Среща на студенти филолози с Експертна група по акредитация »

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г.

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г. Документи за включване в селекцията се подават в Деканата, стая 325 при Т. Динкова до 17.01.2020 г.   Моля, обърнете внимание на двата формуляра, които трябва да придружават  Споразумението за мобилност с цел преподаване (работен план) , одобрено от изпращащата и...
Leggi di più A riguardo di Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г. »

Факултетен съвет - 04.12.2019 г. (сряда)

Факултетният съвет на Филологическия факултет ще се проведе на 04.12.2019 г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Ректората.   Членовете на Факултетния съвет се освобождават от провеждането на занятия в часовете след 15.00 ч. с право на отработване (отучване).
Leggi di più A riguardo di Факултетен съвет - 04.12.2019 г. (сряда) »

Покана за публична лекция

Публичната академична лекция на проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова на тема „Поетика на меланхолията“ ще се проведе на 28.11.2019 г. от 16:00 ч. в зала „Компас“.
Leggi di più A riguardo di Покана за публична лекция »

Открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език"

Класна стая "Конфуций" към ПУ "Паисий Хилендарски" организира открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език" на 27.11.2019 г. (сряда) от 17.30 ч. в 8 аудитория на Ректората. Заповядайте!
Leggi di più A riguardo di Открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език" »

Резултати от избора на органи за управление на Филологическия факултет – Общо събрание, 18.11.2019 г.

  Днес, 18.11.2019 г., на Общото събрание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ при проведеното тайно гласуване   КОМИСИЯТА ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН   установи следните резултати: Константин Иванов Куцаров, доц. д.ф.н. – 110  гласа   Брой на гласувалите: 115 ...
Leggi di più A riguardo di Резултати от избора на органи за управление на Филологическия факултет – Общо събрание, 18.11.2019 г. »

Курсове по китайски език - записване до 24.11.2019 г.

Центърът за езици и междукултурна комуникация със съдействието на Класна стая „Конфуций“ обявяват удължаване на срока за записване на курсове по китайски език до 24.11.2019 г. (неделя):   1. Курс по китайски език за начинаещи А1 ( модул 1)   2. Курс по китайски език А2 (модул 1)   Нивата А1 и А2  включват два модула, разпределени в два семестъра....
Leggi di più A riguardo di Курсове по китайски език - записване до 24.11.2019 г. »

Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.

  Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.  
Leggi di più A riguardo di Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г. »

Покана

На 19.11.2019 г. от 14.00 часа в зала "Компас" Джонг Кю-Сонг, президентът на АКЖ (Асоциацията на корейските журналисти) ще изнесе лекция на тема "Робот-журналистика".
Leggi di più A riguardo di Покана »

Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г.

Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г.
Leggi di più A riguardo di Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г. »

Българо-немски симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество"

В периода 14 - 16 ноември 2019 г. Пловдивският университет ще бъде домакин на Българо-немския симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество",  организиран от Филологическия факултет в ПУ "Паисий Хилендарски", Съюза на учените в България - Пловдив и Германо-българското дружество за насърчаване на връзките между България и Германия.  Програмата на форума може да...
Leggi di più A riguardo di Българо-немски симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество" »

Процедура за подбор на пет свободни места за преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

О Б Я В A МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление No 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление No 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и...
Leggi di più A riguardo di Процедура за подбор на пет свободни места за преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища »

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Leggi di più A riguardo di Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“ »

Покана за Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“   На основание на чл. 41 от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“ СВИКВАМ Общо събрание на Филологическия факултет на 18 ноември 2019 г. (понеделник) от 15.00 часа в 6. аудитория при следния дневен ред: Избор на председател на...
Leggi di più A riguardo di Покана за Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г. »

Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - ноември 2019 г.


Leggi di più A riguardo di Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - ноември 2019 г. »

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през юли 2019 г.

Всички студенти  ОКС "Бакалавър" , които са се дипломирали през  юли 201 9  г.   от специалностите:  „Английска филология“, „Лингвистика с ИТ“, „Приложна лингвистика – френски език с втори чужд език“, „Приложна лингвистика – немски език с втори чужд език“, и Всички студенти  ОКС "Магистър" ,  които са се дипломирали през ...
Leggi di più A riguardo di Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през юли 2019 г. »
Risultati 1 - 20 su 581.
Articoli per pagina 20
di 30