« Indietro

Процедура за подбор на 4 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година

Връзка към сайта на МОН: http://www.mon.bg/bg/100125
 
Процедура за подбор на 4 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година, както следва:

1. Белградски университет, Сърбия, Белград
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна
3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
4. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 18 октомври 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.