« Indietro

Напусна ни проф. Никола Георгиев

На 23 септември на 81 години ни напусна известният литературовед проф. Никола Георгиев.

 

 

Професор Никола Георгиев е дългогодишен преподавател в Софийския университет и е бил ръководител е на Катедрата по теория на литературата към Факултета по славянски филологии в Софийския университет. Носител е на Хердерова награда за литература и на Националната награда за литературна критика „Иван Радославов и Иван Мешеков“. Доктор хонорис кауза е на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

През 1972 г. защитава докторска дисертация на тема "Лириката. Развой на понятието. Същност".

През 1995 година придобива научната степен „доктор на филологическите науки“ с дисертационна тема "Цитиращият човек в художествената литература". От същата година е професор по теория на литературата в Софийския университет. Бил е лектор по български език и литература в едни от най-престижните европейски университети. 

Публикациите и книгите му носят новаторския дух на преобразователя на утвърдените традиции и стереотипи.
 

Проф. Никола Георгиев ще остане в паметта на поколения филолози със своите незабравими лекции и със своя откривателски дух на критик „законодател“ в българското литературознание.

 

Поклон пред светлата му памет!