« Indietro

Кръгла маса на тема "Мъжът и жената в славянската фразеология"

Кръгла маса на тема "Мъжът и жената в славянската фразеология" ще се проведе на 25.10.2019 г. от 11 часа в Заседателната зала на НПД. Събитието е в рамките на проект ФП19-ФлФ-008 към поделение НПД към ПУ "Паисий Хилендарски".