Възможности за изучаване на португалски език

 

Контакти: ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - Пловдив

 

КАМОЙНШ СОФИЯ, ПОСОЛСТВО НА ПОРТУГАЛИЯ - София