ОТЛИЧНИЦИ  ВИПУСК 2018

ИМЕ, ОКС, СПЕЦИАЛНОСТ

 

Диана Георгиева Мъркова, бакалавър, Българска филология

Васил Николов Стаменов, бакалавър, Българска филология

Траяна Ангелова Латева, бакалавър, Българска филология

Милена Стоянова Минчева, бакалавър, Българска филология

Елиф Кемал Чолак, бакалавър, Руска филология

Мелтем  Акчаева  Хаджийска, бакалавър, Английска филология

Адела  Арман  Геворгян, бакалавър, Английска филология

Николета Николаева Георгиева, бакалавър, Английска филология

Лори-Анна  Василева Чолакова, бакалавър, Английска филология

Нася Петрова Стоянова, бакалавър, Френска филология

Величка Петрова Караджова, бакалавър, Български език и испански език

Силвия Рангелова Станоева, бакалавър, Български език и италиански език

Илияна Илко Василева, бакалавър, Български език и италиански език

Константин Красимиров Обретенов, бакалавър, Български език и италиански език

Ива Илиева Янкова, бакалавър, Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)

Десислава Димитрова Бончева, бакалавър, Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)

Елизабет Валериева Качулска, бакалавър, Приложна лингвистика ( френски език с втори чужд език)

Радостина Здравкова Михайлова, бакалавър, Лингвистика с информационни технологии

Мария Христова Ячкова, бакалавър, Лингвистика с информационни технологии

Йорданка Димитрова Жулева, бакалавър, Лингвистика с бизнес администрация

Сийка Димитрова Славова, магистър, Актуална българистика

Славея Чавдарова Горанова, магистър, Актуална българистика

Алие Ахмедова Байрактарова, магистър, Актуална българистика

Михаела Юриева Дракова, магистър, Актуална българистика

Иванка Живкова Димитрова, магистър, Актуална българистика

Радостина Пейчева Иванова, магистър, Английска филология – превод и бизнес комуникация 

Полина Георгиева Рекина, магистър, Приложна лингвистика-испански език

Флора Агоп Вартанян, магистър, Културноисторическа славистика

Катерина Николаева Петрова, магистър, Културноисторическа славистика

Росица Кирилова Христова, магистър, Културноисторическа славистика

Зефира Цанкова Пенева, магистър, Културноисторическа славистика

Елена Стефанова Вързилова, магистър, Образованието по български език и литература в средното училище

Мария Костадинова Маргаритова, магистър, Образованието по български език и литература в средното училище

Десислава Кирилова Тодорова, магистър, Образованието по български език и литература в средното училище

Сълза Ефтимова Камберова, магистър, Образованието по български език и литература в средното училище

Красимира Александрова Калайджийска, магистър, Образованието по български език и литература в средното училище

Мария Игнатова Стойчева, магистър, Образованието по български език и литература в средното училище

Марина Христова Костова, магистър, Методика на обучението по български език и литература

Ирина Валериевна Белева, магистър, Учител по руски език

Фатма Садик Карафеиз, магистър, Учител по руски език

Жанет Николова Ценова, магистър, Теория и практика на чуждоезиковото обучение

Войтех Колар, магистър, Теория и практика на чуждоезиковото обучение

Златина Димитрова Златанова, магистър, Теория и практика на чуждоезиковото обучение

Катя Вескова Николова, магистър, Английски език и методика

Кремена Христомирова  Стоева, магистър, Английски език и методика

Гергана Маринова Мидилева, магистър, Английски език и методика

Димитър Димитров Ангелов, магистър, Английски език и методика

Таня Николова Лалкова-Иванова, магистър, Английски език и методика

Ройка Петрова Иванова, магистър, Английски език и методика

Стоянка Иванова Георгиева, магистър, Английски език и методика

Светлана Игнатова Жутева, магистър, Английски език и методика

Десислава Мариянова Славова, магистър, Английски език и методика

Мария Георгиева Георгиева, магистър, Превод за европейските институции

Валентина Милкова Велкова, магистър, Превод за европейските институции

Виктория Иванова Папазова-Тодорова, магистър, Превод и интеркултурна комуникация

Василена Атанасова Урумова, магистър, Езиково осигуряване и културни дейности в туризма