Председател на ОС на ФФ

  • Доц. д-р Петя Николова Бъркалова

Зам.-председател на ОС на ФФ

  • Доц. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска