« Atrás

Покана за участие в международна конференция 17-19.10.2019 г.

Уважаеми колеги,
През 2019 година Българската академия на науките (БАН) има юбилей – 150 години от създаването ѝ.
Във връзка с това в периода 17–19 октомври 2019 г. БАН, съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, организират международен научен форум на тема:
Форумът ще бъде централно научно събитие, посветено на годишнината. Неговата цел е да предложи модерна визия към едно относително ново за хуманитарното и социалното познание поле, каквото е това на нематериалното културно наследство (НКН). Очакваме да бъдат дискутирани както характеристики на иманентната същност на НКН, така и моделирането и прилагането на съвременните културни политики, свързани с неговото опазване, в контекста на процесите на прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003) .
Във връзка със 150-тата годишнина на Българската академия на науките, тематичен акцент във форума ще бъде положен върху извършеното от учените в БАН в областта на изучаването на НКН, моделирането на националните културни политики и прилагането на Конвенция 2003. 
Отправяме покана за участие във форума. Официални езици: български и английски.
 
Очакваме заявки (автор, институция, позиция, тема, резюме до 800 знака) в срок до 15 юни 2019 г. Те ще бъдат разгледани от Изпълнителния комитет на форума и в срок до 15 юли 2019 г. ще бъдат изпратени потвърждения за включване в програмата.
Моля, изпращайте заявките си на адрес: ban_ich_bas@abv.bg 
 
Изпълнителен комитет