Проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани

CREATIVE EUROPE PROGRAM              http://www.creativeeurope.bg/ ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: П роекти за културно сътрудничество в Западните Балкани “Укрепване на културното сътрудничество и конкурентоспособността на културните и творческите индустрии на Западните Балкани” Подпрограма Култура на...
Read More About Проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани »

Покана - представяне на юбилейния сборник посветен на доц. д-р Николай Нейчев


Read More About Покана - представяне на юбилейния сборник посветен на доц. д-р Николай Нейчев »

Покана за публична лекция

  Публичната академична лекция на доц. д-р Антоанета Джельова на тема „Синергетичен подход към старобългарския език“  ще се проведе на 12.12.2019 г. от 16:30 ч. в зала „Компас“, Ректорат.
Read More About Покана за публична лекция »

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Read More About Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“ »

Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти

ACADEMIA IUVENTUTIS ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“   ОБЯВЯВА:   К У Р С О В Е за млади учени, докторанти и постдокторанти 1-ВИ КРЪГ (2019/2020)
Read More About Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти »

Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - декември 2019 г.


Read More About Актуални отворени позиции в TELUS International Europe, гр. Пловдив - декември 2019 г. »

Среща на студенти филолози с Експертна група по акредитация

Уведомяваме студентите, които следват в специалности по професионално направление 2.1. Филология, че на 28.11.2019 г. (четвъртък) от 16,00 часа в Заседателната зала на ПУ (Ректорат) ще се проведе среща с Експертната група по процедура за програмна акредитация.
Read More About Среща на студенти филолози с Експертна група по акредитация »

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г.

Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г. Документи за включване в селекцията се подават в Деканата, стая 325 при Т. Динкова до 17.01.2020 г.   Моля, обърнете внимание на двата формуляра, които трябва да придружават  Споразумението за мобилност с цел преподаване (работен план) , одобрено от изпращащата и...
Read More About Преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет за академичната 2019/2020 г. »

Факултетен съвет - 04.12.2019 г. (сряда)

Факултетният съвет на Филологическия факултет ще се проведе на 04.12.2019 г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Ректората.   Членовете на Факултетния съвет се освобождават от провеждането на занятия в часовете след 15.00 ч. с право на отработване (отучване).
Read More About Факултетен съвет - 04.12.2019 г. (сряда) »

Покана за публична лекция

Публичната академична лекция на проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова на тема „Поетика на меланхолията“ ще се проведе на 28.11.2019 г. от 16:00 ч. в зала „Компас“.
Read More About Покана за публична лекция »

Открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език"

Класна стая "Конфуций" към ПУ "Паисий Хилендарски" организира открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език" на 27.11.2019 г. (сряда) от 17.30 ч. в 8 аудитория на Ректората. Заповядайте!
Read More About Открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език" »

Резултати от избора на органи за управление на Филологическия факултет – Общо събрание, 18.11.2019 г.

  Днес, 18.11.2019 г., на Общото събрание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ при проведеното тайно гласуване   КОМИСИЯТА ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН   установи следните резултати: Константин Иванов Куцаров, доц. д.ф.н. – 110  гласа   Брой на гласувалите: 115 ...
Read More About Резултати от избора на органи за управление на Филологическия факултет – Общо събрание, 18.11.2019 г. »

Курсове по китайски език - записване до 24.11.2019 г.

Центърът за езици и междукултурна комуникация със съдействието на Класна стая „Конфуций“ обявяват удължаване на срока за записване на курсове по китайски език до 24.11.2019 г. (неделя):   1. Курс по китайски език за начинаещи А1 ( модул 1)   2. Курс по китайски език А2 (модул 1)   Нивата А1 и А2  включват два модула, разпределени в два семестъра....
Read More About Курсове по китайски език - записване до 24.11.2019 г. »

Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.

  Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.  
Read More About Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г. »

Покана

На 19.11.2019 г. от 14.00 часа в зала "Компас" Джонг Кю-Сонг, президентът на АКЖ (Асоциацията на корейските журналисти) ще изнесе лекция на тема "Робот-журналистика".
Read More About Покана »

Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г.

Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г.
Read More About Заповед за промяна на учебния график на 18.11.2019 г. »

Българо-немски симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество"

В периода 14 - 16 ноември 2019 г. Пловдивският университет ще бъде домакин на Българо-немския симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество",  организиран от Филологическия факултет в ПУ "Паисий Хилендарски", Съюза на учените в България - Пловдив и Германо-българското дружество за насърчаване на връзките между България и Германия.  Програмата на форума може да...
Read More About Българо-немски симпозиум "България и Германия: хоризонти на сътрудничество" »

Процедура за подбор на пет свободни места за преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

О Б Я В A МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление No 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление No 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и...
Read More About Процедура за подбор на пет свободни места за преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища »

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“

Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“
Read More About Международен конкурс за написване на есе на тема „Васил Левски – диалози във времето, диалози с времето“ »

Покана за Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“   На основание на чл. 41 от Правилника за устройството и дейността на ПУ „Паисий Хилендарски“ СВИКВАМ Общо събрание на Филологическия факултет на 18 ноември 2019 г. (понеделник) от 15.00 часа в 6. аудитория при следния дневен ред: Избор на председател на...
Read More About Покана за Общо събрание на Филологическия факултет 18.11.2019 г. »
Showing 21 - 40 of 603 results.
Items per Page 20
of 31