« Back

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през юли и септември 2019 г.


Всички студенти ОКС "Бакалавър"които са се дипломирали през юли и септември 2019 г.

от специалностите: Български език и руски език - редовно и задочно, Български език и история – редовно и задочно, Български език и английски език – редовно, Български език и испански език – редовно, Български език и турски език – редовно, Руска филология – редовно и задочно, Лингвистика с маркетинг - редовно.

 

Всички студенти ОКС "Магистър", които са се дипломирали през юли и септември 2019 г.

от специалностите: Теория и практика на чуждоезиковото обучение, Приложна лингвистика - испански език

 

от 03.02.2020 г. до 21.02.2020 г. да се явят  в стая 235 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Галя Куманова за подпис на дипломите.


Необходимо е да носят 1 бр. снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея.