« Back

Указания за провеждане на семестриалните изпити

 Уважаеми колеги,

            До деканите на всички факултети пристигнаха очакваните указания, регламентиращи изготвянето на графиците за дистанционното провеждане на семестриалните изпити.

            Длъжни сме да се съобразим с тези указания, но ще се опитаме да модифицираме алгоритъма така, че определянето на датите на изпитите и изготвянето на цялостния график да са максимално близки до познатия ни досега модел. В тази връзка предлагаме следното.

            Всеки преподавател, на когото предстои семестриален изпит през юнската сесия, се свързва (по електронна поща) с отговорника на курса (предполага се, че имате електронна връзка с курса, обучаван дистанционно от вас), с който му предстои изпит, и уточнява с отговорника дата и начин (специфична електронна среда по избор на преподавателя), по който планира да се проведе изпитът. Според указанията на доц. Стоянова насрочването на изпитите трябва да има следния вид:

 

Учебна дисциплина

Дата

Час

Електронна платформа (линк)/друга връзка за дистанционен контакт

Преподавател,

e-mail

1.

I група - .......

 

 

 

 

II група - ......

 

2.

 

 

 

 

 

            Обърнете внимание на отговорника на всеки курс, с който ви предстои изпит, че негово задължение е в горната таблица да нанесе не само вашия, а всички предстоящи изпити на курса през юнската сесия и да изпрати попълнения по горния модел график на инспекторката на курса най-късно до 26 май 2020 година

            Същата таблица (според указанията) трябва да се попълни и с насрочени изпити за поправителната и за ликвидационната сесия през септември в дистанционна среда (при обективна необходимост от неприсъствена форма на провеждане на изпитите). Срокът за нейното изпращане на инспекторките е до 24 юни 2020 година. Молим със студентите от четвърти курс да планирате изпитите през септември най-късно до 20.09.2020 г., за да остане време за подаване на документи и провеждане на септемврийската сесия на държавните изпити.

        Общият график (съставен от подадените в Деканата графици от всички инспекторки) на юнската сесия във Филологическия факултет се изисква да бъде качен на страницата на Факултета до 28 май 2020 година, а за септемврийската - до 26 юни 2020 г.

            На инспекторките се съобщават от курсовите отговорници (тук може и от преподавателите) и уточнените дати и начините за провеждане на отложените семестриални изпити със студентите задочници. Насрочването на редовните изпити да бъде в периода до 30 юни 2020 г. Тези данни могат да се подават само за един конкретен изпит, а не да се прави цялостен график, тъй като има вече проведени изпити.

            За студенти с индивидуални протоколи указанията са следните и те са достатъчно обстоятелствени. Цитираме: "За явяващите се с индивидуални протоколи инспекторът на специалността уведомява и изпраща електронен вариант на протокола на изпитващия преподавател. Явяващият се с индивидуален протокол студент се свързва с преподавателя по електронната поща. Преподавателят връща на инспектора електронен или хартиен вариант на протокола с оценката."

            Работата на преподавателите с инспекторките по отношение на взимането и предаването на протоколите за редовните изпити не се променя по същество. Напомняме ви, че сградите на Университета са отворени за преподавателите.

доц. д.ф.н. К. Куцаров

доц. д-р Д. Кръстев

 

Примерен график