« Back

Кандидатстудентски календар за 2015 - 2016 г.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ представя своя кандидатстудентски календар за 2015 - 2016 г.:


ЦИКЪЛ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЕМИНАРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЗИ (от януари до април 2015 г.)

Провеждането им е с цел:

·         успешна подготовка за държавните зрелостни изпити по български език и литература и по английски език;

·         практическо тестване и оценяване на усвоените знания.

Желаещите да се включат в семинарите трябва да се регистрират на сайта на Филологическия факултет

Участието е безплатно.


СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

22 февруари 2015 г. - по руски език;

22 март 2015 г. - по български език и литература

Успешно представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет.

Желаещите да се включат в състезанията трябва да се регистрират на сайта на Филологическия факултет. (http://slovo.uni-plovdiv.net).

Участието е безплатно.


ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ (в периода февруари - април 2015 г.)

Участниците в тях ще могат:

·         да разгледат модерните учебни корпуси на университета и специализираните центрове на Филологическия факултет;

·         да посетят новата многофункционална спортна зала на Пловдивския университет;

·         да се запознаят с Декана на факултета;

·         да общуват със своите гидове, студенти от Филологическия факултет, от които могат да получат информация за различните специалности;

·         да се фотографират с тога и шапка, както и със символите на университета.

Графикът на посещенията ще бъде публикуван в сайта на Филологическия факултет ( http://slovo.uni-

plovdiv.net  ), а желаещите да бъдат наши гости могат да се регистрират онлайн.


ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА КСК2015 (Филологическият факултет гостува на СОУ и професионалните гимназии)

Срещите ще се провеждат в периода януари - март 2015 г. по график, съгласуван с ръководствата на средните училища.