« Back

Селекция за студентски мобилности по ЕРАЗЪМ+ за първия семестър на 2020/2021

Филологическият факултет обявява процедура по селекция за Мобилности с цел обучение по програма Еразъм+ за зимен семестър 2020/2021. Списък на институциите можете да намерите ТУК.

Предвид обявеното извънредно положение, необходимите за целта документи са следните:

  1. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение; Попълнена, подписана и сканирана/снимана.

https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/erazam/Molba%20za%20uchastie%20SMS_1.doc

  1. Сканирана първа и последна попълнена страница от студентската книжка.
  2. Писмено уверение от кандидата по приложения формуляр ТУК. Попълнен, подписан и сканиран/сниман.

Документите се подават електронно като прикачени файлове към едно съобщение с придружаващ текст, който описва съдържанието на приложените документи, които се изпращат на гл. ас. д-р Милена Кацарска (Научен секретар на ФФ за академична мобилност) на mkatsarska@uni-plovdiv.bg.

 

СРОКОВЕ

Желаещите да кандидатстват за институции със срок на номиниране до 30 април (виж в списъка с институции) да изпратят подготвените документи до 13 април 12:00 часа.

Желаещите да кандидатстват за институции със срок на номиниране по-късен от 30 април да изпратят документите до 22 април 12:00 часа.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за време и час на дистанционно провеждане на интервюта при необходимост.

 

ВАЖНО!

Студентите, селектирани при предишната процедура (октомври 2019), но в невъзможност да я изпълнят (т.е. тези, които не са заминали и не са получили стипендиите си или са ги върнали), могат да препотвърдят желанието си за същата институция като приготвят същите документи (по-горе) и ще се ползват с предимство при селекцията. Те трябва да заявят желанието си до 13 април, независимо от сроковете за номиниране на съответните институции, за които са кандидатствали.

 

При възникнали въпроси се обърнете към гл. ас. д-р Милена Кацарска на mkatsarska@uni-plovdiv.bg