« Back

Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ

 

Почина професор д.ф.н. Иван Сарандев

 

Роден на 28 февруари 1934 г. в Ямбол, Иван Сарандев отрано се посвещава на литературата. Завършил българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, той се налага като активен литературен критик и историк, работи в литературни вестници и издателства, а от 1974 г. е научен сътрудник в Института за литература при БАН.

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски се осъществява като прецизен и взискателен преподавател по българска литература след Първата световна война. Във водения от него кръжок израстват множество литературни критици. Благодарение на инициативния професор редица видни български писатели гостуват в Пловдив. Иван Сарандев активно подкрепя младите университетски учени и писатели.

През повече от тридесетилетния си „пловдивски“ период изследователят публикува най-важните си книги: „В света на Старопланински легенди“ и Йордан Йовков. Жизнен и творчески път“, представящи го като изтъкнат тълкувател на класика. Те са отличени с наградата на БАН и с националната награда Йордан Йовков. Професорът издава и литературните анкети с Дора Габе, Елисавета Багряна, Валери Петров; антологията Български литературен авангард“; двутомника „Българска литература. 1918 – 1945“. Организатор на научни конференции в Пловдив и страната, заразяващ с трудолюбието и ангажираността си с литературната наука, по повод кръглите си годишнини Иван Сарандев неколкократно е честван в университета и в града. Израз на отношението към него е посветеният му юбилеен сборник „Класика&Авангард“ (2006).

Академичната общност загуби един уважаван колега,ерудиран учен,всеотдаен към студентите си преподавател.

 

Поклон пред светлата му памет!

 

                                               От Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“