« Back

Публична академична лекция 12 декември 2014

Публична академична лекция на доц. д-р Яна Роуланд на тема:

От „the myriad leafy tongues” към “the shrill, demented choir of wailing shells”: Гласовете на Уилфред Оуен  /до Apologia Pro Poemate Meo/

ще се проведе на: 12.12.2014 г. (петък)

от 10:30 ч. в аудитория № 8, ректорат.

 

Тук можете да изтеглите покана за лекцията на английски език

alt: Open-lecture.pdf

 

Процедура за развитие на академичния състав:

Заемане на академична длъжност ‘доцент’ 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - История на английската литература Викторианска литература 
Катедра: Английска филология 
Начална дата: 17.12.2013 г. 
Краен срок за подаване на документи: 17.03.2014 г. 
Крайна дата: 09.06.2014 г. 
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Яна Атанасова Роуланд.