« Back

Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета по чужди езици в Кобе, Япония

Процедура за подбор на преподавател по български език и литература в Университета за чужди езици в Кобе, Япония.

Обява

Личен формуляр

Заявление

Срокът за подаване на документи е 18 май (понеделник) 2020 г. За подробности, моля вижте приложената обява.