« Back

Присъствен факултетен съвет - 18.05.

 Уважаеми колеги, 
Насрочвам ПРИСЪСТВЕН Факултетен съвет на Филологическия факултет на  18.05. (понеделник) от 15 часа в 6. аудитория при следния дневен ред:
1. Еднократни и постоянни промени в учебните планове  за учебната 2020 - 2021 година.
2. Гласуване на хонорувани преподаватели за настоящия семестър и за следващата учебна година.
3. Утвърждаване на комисии и дати за провеждане на държавните изпити през месеците юли и септември.
4. Гласуване на гост-преподаватели за следващата учебна година.
5. Въпроси от общ характер и възникнали актуални проблеми. 
 
За участниците ще бъдат осигурени дезинфектанти и предпазни маски (по желание), а при заемането на местата за сядане ще е необходимо да се спазва препоръчваната от експертите дистанция. Умолявам на съвета да присъстват само колеги, които са в оптимален здравен статус и не представляват заплаха за здравето на останалите.
 
С уважение:
доц. д.ф.н. К. Куцаров