« Back

Покана - Двадесет и втора национална научна конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски

Филологически факултет

Лингвистичен клуб Проф. Борис Симеонов

Съюз на учените в България – Пловдив


Уважаеми колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим за участие в

Двадесет и втората национална научна конференция

за студенти и докторанти

МУЗИКАТА НА СЛОВОТО“,

посветена на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов

и 140-годишнината от рождението на Йордан Йовков

 

Конференцията ще се проведе на 14 и 15 май 2020 г. в гр. Пловдив (Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий“ № 6). Заседанията ще се организират в две основни секции – по езикознание и по литературознание (за бакалаври, магистри и докторанти). Текстовете на докторантите, както и всички отличени доклади, ще бъдат публикувани в сборник.

Обемът на представените научни разработки не трябва да надвишава 10 стандартни машинописни страници, а времето за устно резюме – 15 минути. Няма изсисквания за избора на тема. Срокът за подаване на заявките е 8 май 2020 г.

Заявките и за двете секции изпращайте на адрес: konferentsiya_plovdiv@abv.bg

или

4000 Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, ПУ „Паисий Хилендарски“

Катедра по български език, доц. д-р Красимира Чакърова (за секция „Езикознание“);

Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, гл. ас. д-р Здравко Дечев (за секция „Литературознание“).

 

Покана и заявка за участие

                                                                                                                                                                От организаторите