« Back

Открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език"

Класна стая "Конфуций" към ПУ "Паисий Хилендарски" организира открита лекция на тема "Суеверията - фактор в развитието на китайския език" на 27.11.2019 г. (сряда) от 17.30 ч. в 8 аудитория на Ректората. Заповядайте!