« Back

Мобилност на персонала с цел обучение (Еразъм 2014-15)

Мобилност на персонала с цел обучение - 1 брой от посочените.

 

Допълнителна бройка за мобилност на персонала с цел обучение

 

одобрено от изпращащата и приемащата институция в срок до 26.01.2015 г.  за разглеждане от Деканския съвет.
 
Крайният срок за подаване на одобрената кандидатура в отдел Международно сътрудничество е 31.01.2014.