« Back

Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти

ACADEMIA IUVENTUTIS
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ
ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
 
ОБЯВЯВА: