« Back

Конкурси за докторанти (2014)


Докторантски конкурси

Дни
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Славянски езици (Синтаксис на съвременния руски език) 
Катедра: Руска филология 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Българска литература (Българска литература след Първата световна война)
Катедра: Българска литература и теория на литературата 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Романски езици (Съвременен френски език - Синтаксис) 
Катедра: Романистика и германистика 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Българска литература (Българска литература след Първата световна война)
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн. 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Български език (Синтаксис) 
Катедра: Български език 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съпоставително славянско литературознание) 
Катедра: Славянски филологии 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Руска литература и литература на народите на СССР (Руска литература на ХХ век) 
Катедра: Руска филология 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) 
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн. 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Български език (Морфология) 
Катедра: Български език 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Български език (Лексикология) 
Катедра: Български език 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Руска литература и литература на народите на СССР (Руска литература на ХIХ век) 
Катедра: Руска филология 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Българска литература (Възрожденска литература) 
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн. 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Български език (История на новобългарския книжовен език) 
Катедра: Български език 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Руска литература и литература на народите на СССР (Фолклор и стара руска литература) 
Катедра: Руска филология 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война) 
Катедра: Българска литература и теория на литературата 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Романски езици (Съвременен испански език - Фонетика на съвременния испански език) 
Катедра: Романистика и германистика 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание) 
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн. 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54
Докторант-редовен - 1 бр. 
2 Хуманитарни науки 
2.1 Филология 
Български език (Стилистика) 
Катедра: Български език 
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 77/16.09.2014 г.)
54