« Back

Конкурс за превод на Чехов за средношколци и студенти

ЛЮБИТЕЛЯМ ЧЕХОВА И ИСКУШЕННЫМ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ МАСТЕРСТВЕ!

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 160-ой ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАСТЕРА СЛОВА АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА КАФЕДРА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ ПЛОВДИВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОД ДВУХ НЕИЗДАННЫХ ДО СИХ ПОР НА БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК РАССКАЗОВ АНТОНА ПАВЛОВИЧА В ДВУХ КАТЕГОРИЯХ:

  1. ДЛЯ БОЛГАРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 – 19 ЛЕТ: "ДАЧНИКИ";
  2. ДЛЯ БОЛГАРСКИХ СТУДЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ 20 – 25 ЛЕТ: „Беседа пьяного с трезвым чёртом».

Ваши переводы отправляйте на:  prevod.chehov@gmail.com не позже 17 часов 17 апреля 2020 г.!

Отличникам и участникам будут вручены награды во время чествования Праздника Славянской письменности и культуры 24 мая.

От Организаторов

......................................

Реквизити на файла с превода:

  1. Файлът да бъде назован с името и фамилията на участника на латиница, следвано от долна черта и годините, например: Nataliya_Bozhidarova_18
  2. Текстът да бъде на Word във формат .doc. Шрифтът – Times New Roman 12 пункта, разрядката 1,5 (меню Paragraph - 1,5 lines).
  3. В началото на превода да бъде попълнена следната информация:

Трите имена
Град
Учебно заведение (училище или университет, клас или специалност)
Е-mail:

Текстове за превод:

І група 15 – 19 години

ІІ група 20 – 25 години