« Back

До студентите на Филологическия факултет - ВАЖНО!

Уведомяваме ви, че на Факултетния съвет, състоял се на 18.05.2020 г., беше взето решение, че право на явяване с индивидуален протокол през предстоящата неприсъствена сесия имат само семестриално завършили и студенти от последен курс на обучение в редовна и задочна форма.

Студентите, които ще се явяват на изпит с индивидуален протокол, трябва да заявят желание за издаване на такъв при съответния инспектор на специалността по електронна поща до 31.05.2020 г.

 

ВРЪЗКА КЪМ СТРАНИЦАТА НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ

 

От ръководството на Факултета