Драги зрелостници, можете да станете студенти още през февруари 2017!

На 18.02.2017 г., събота,  от 11.00 часа Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" организира Национално състезание по български език и литература за зрелостници. Освен че ще проверят нивото на своите знания, зрелостниците, които получат оценки много добър или отличен, ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет в някоя от следните избрани от тях специалности:...
Read More About Драги зрелостници, можете да станете студенти още през февруари 2017! »

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през 2016 г.

Всички студенти  ОКС "Бакалавър"  от специалностите: Английска филология; Лингвистика с ИТ; Приложна лингвистика (френски език и втори чужд език); Приложна лингвистика (немски език и втори чужд език). диплломирани през септември и октомври 2016 год. да се явят за подпис върху дипломите в срок от 17 януари до 10 февруари...
Read More About Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през 2016 г. »

Стипендии на френското правителство 2017

Стипендии на френското правителство 2017
Read More About Стипендии на френското правителство 2017 »

Предложение за практика по Еразъм в Бърно


Read More About Предложение за практика по Еразъм в Бърно »

Коледно-новогодишен поздрав

Скъпи колеги, Светли празници! Желаем Ви крепко здраве, душевен комфорт и много радостни събития през новата 2017-а година.   От деканското ръководство на Филологическия факултет
Read More About Коледно-новогодишен поздрав »

Чуждият език и съвременното висше образование

Покана - VІІІ МЕЖДУНАРОДНА   НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ Чуждият език и съвременното висше образование   Изисквания за докладите Заявка
Read More About Чуждият език и съвременното висше образование »

Покана - сп. Балканско езикознание

Уважаеми колеги, Редакцията на сп. ,,Балканско езикознание“ набира материали за специален брой, посветен на 75-та годишнина от основаването на Института за български език при БАН. Сърдечно Ви каним да вземете участие в юбилейната книжка (бр. 1-2/2017) със статия по някоя от следните езиковедски дисциплини: балканско езикознание, история на българския език, етимология, ономастика,...
Read More About Покана - сп. Балканско езикознание »

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през 2016 г.

Всички студенти  ОКС "Бакалавър"  от специалностите: Английска филология, Лингвистика с ИТ; Приложна лингвистика (френски език и втори чужд език); Приложна лингвистика (немски език и втори чужд език). Всички студенти  ОКС "Магистър"  от специалностите: Английска филология - лингвистика и превод; Английска...
Read More About Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през 2016 г. »

Публична защита

На 19 декември 2016 г. от 14 часа в зала "Компас" ще се  проведе публичната защита на ас. Катерина Томова с тема на дисертационния труд "Междуметията в системата на българския и чешкия език". Каним всички колеги да присъстват.  
Read More About Публична защита »

Представяне на книги

На 19.12.2016 (понеделник) по случай осемдесетата годишнина на поета Николай Кънчев Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание със съдействието на Декана на Филологическия факултет организира:   Представяне на книгите "Николай Кънчев - първи и последни стихотворения" и "Името на поезията: Николай Кънчев" от Пламен Дойнов с участието на автора. Доц. д-р...
Read More About Представяне на книги »

Международен славистичен конгрес - Белград, 2018 г.

Уважаеми колеги, Това е линкът към 16. Международен славистичен конгрес, който ще се проведе през 2018 г. в Белград: http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/centri-i-instituti/mks/ В сайта на конгреса е посочено, че заявки се приемат от местните комитети по страни до края на 2016 г. Предлагам Ви да пишете директно на организаторите, ако проявявате интерес, или да изпратите заявки на местния...
Read More About Международен славистичен конгрес - Белград, 2018 г. »

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през 2016 г.

Всички студенти  ОКС "Бакалавър" , които са се дипломирали през 2016 г. от специалностите: Български език и руски език - редовно и задочно, Български език и история – редовно и задочно,  Български език и английски език – редовно,  Български език и испански език – редовно, Български език и турски език – редовно, Руска филология – редовно и задочно от...
Read More About Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през 2016 г. »

Курсове за докторанти и млади учени

Курсове за докторанти и млади учени
Read More About Курсове за докторанти и млади учени »

Покана за работна среща

Уважаеми колеги, На 30.11.2016 г. от 12.30 ч. в зала "Компас" деканското ръководство организира среща с Лаборатория CART Lab (C.lab), която администрира сайтовете на Филологическия факултет.  Работната среща ще премине под надслов "Специализирани електронни услуги за подпомагане на образованието и научните изследвания". Предварителен дневен ред на срещата: - презентация...
Read More About Покана за работна среща »

Публична защита - Тема на дисертационния труд: СИМВОЛИ И СВЯТ. КРЪСТЪТ

Уважаеми колеги, На 22.11.2016 г. от 13.30 ч. в зала "Компас" (Блок А, Ректорат) ще се състои публичната защита за заемане на научна степен "доктор на филологическите науки" на доц. д-р Иван Тодоров Русков. Тема на дисертационния труд: СИМВОЛИ И СВЯТ. КРЪСТЪТ   От деканското ръководство
Read More About Публична защита - Тема на дисертационния труд: СИМВОЛИ И СВЯТ. КРЪСТЪТ »

Публична академична лекция на тема: "Комуникативни стратегии в обучението по български език"

Уважаеми колеги,  На 23.11. 2016 г.  от 15.00 часа в зала "Компас" (Блок А, Ректорат, ПУ "Паисий Хилендарски") новоизбраният доцент във Филологическия факултет - доц. Фани Евгениева Бойкова, ще изнесе п ублична академична лекция на тема: "Комуникативни стратегии в обучението по български език".   От ръководството на Факултета
Read More About Публична академична лекция на тема: "Комуникативни стратегии в обучението по български език" »

Студентска практика по Еразъм в администрацията на унгарски университет

Internship opportunity - Hungary, Eötvös Lorand University - International Office We are looking for interns at the International Office, Rector’s Cabinet, ELTE (Hungary, Budapest) 14 November 2016 The International Office, Rector’s Cabinet ELTE is constantly seeking for new interns who are current students at ELTE or international students in Budapest with the Erasmus+ Traineeship...
Read More About Студентска практика по Еразъм в администрацията на унгарски университет »

Покана - Славянството-минало и настояще – език, литература, култура III

Покана - Международна, интердисциплинарна научна конференция:  Славянството-минало и настояще – език, литература, култура III
Read More About Покана - Славянството-минало и настояще – език, литература, култура III »

Паисиеви четения 2016 г. "Хуманитаристиката – традиции и перспективи" - програма

Паисиеви четения 2016 г. "Хуманитаристиката – традиции и перспективи" - програма
Read More About Паисиеви четения 2016 г. "Хуманитаристиката – традиции и перспективи" - програма »

Ден на народните будители

Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни...                                                    ...
Read More About Ден на народните будители »
Showing 1 - 20 of 257 results.
Items per Page 20
of 13