« Zurück

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през юли 2019 г.

  • Всички студенти ОКС "Бакалавър", които са се дипломирали през юли 2019 г. 

 от специалностите: „Английска филология“, „Лингвистика с ИТ“, „Приложна лингвистика – френски език с втори чужд език“, „Приложна лингвистика – немски език с втори чужд език“, и

  • Всички студенти ОКС "Магистър"които са се дипломирали през юли 2019 г.

от специалностите: „Английска филология – лингвистика и превод“, „Английска филология – превод и бизнес комуникация“, „Английски език и методика“, 

 да се явят  в стая 402 (нова сграда на университета, бул. „България“ 236, етаж 4) при инспектор Л. Апостолова за подпис върху  дипломите в срок от 11.11.2018 до 25.01.2020 г.

Необходимо е да носят 1 бр. снимка в паспортен формат - матирана и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея (ако към момента не са действащи студенти в ПУ „Паисий Хилендарски")Всички студенти ОКС "Бакалавър"които са се дипломирали през юли 2019 г.
от специалностите: Български език и руски език - редовно и задочно, Български език и история – редовно и задочно, Български език и английски език – редовно, Български език и испански език – редовно, Български език и турски език – редовно, Руска филология – редовно и задочно, Лингвистика с маркетинг - редовно.

Всички студенти ОКС "Магистър", които са се дипломирали през юли 2019 г.
от специалностите: Теория и практика на чуждоезиковото обучение, Приложна лингвистика - испански език

от 28.10.2019 г. до 29.11.2019 г. да се явят  в стая 235 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Галя Куманова за подпис на дипломите.

Необходимо е да носят 1 бр. снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея.
Учебни планове 2018-2022 за приети през 2018


Учебни планове 2017-2021 за приети през 2017


Учебни планове 2016-2020 за приети през 2016


Учебни планове 2014-2015 за приети през 2014


Учебни планове 2013-2014 за приети през 2013

 

 

Учебни планове 2012-2013 за приети през 2012


Учебни планове 2011-2012 за приети през 2011


Учебни планове 2010-2011 за приети през 2010


Учебни планове 2009-2010 за приети през 2009


Учебни планове 2008-2009 за приети през 2008