Уважаеми докторанти на Филологическия факултет,

 

Имам удоволствието да ви поканя на публичната лекция на проф. д-р Светла Коева

 

на  тема „Език, мислене, „общуване" между хора и компютри" 

 

 

С лекцията на проф. Коева тази година стартира Европейската нощ на учените в Пловдивския университет.  Като ръководител на Секцията по компютърна лингвистика проф. Коева ще говори за езика и мисленето, навлизайки в най-трудните въпроси пред съвременната хуманитаристика: какво ни отличава като хора; влияе ли езикът върху мисленето; билингвизъм - интересни факти; как хората и компютрите се учат да общуват; кой е езикът, който разбират компютрите;  има ли изкуствен интелект; общуване между хора и компютри - реалността и бъдещето.

 

Място: зала "Компас"

Дата: 26.09.2014 

Час: 17:00

 

В приложената Пътна карта са ориентирите за всички събития в рамките на Нощта на учените 2014.

 

Добре дошли сте!