Комисия по атестиране

Председател: Доц. д-р Живко Иванов
Членове:          Доц. д-р Ваня Зидарова
                           Доц. д-р Малинка Дичева
                           Доц. д-р Станка Козарова
                           Доц. д-р Фани Бойкова
                           Гл. ас. д-р Атанас Манчоров
                           Гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева
                           Гл. ас. д-р Наталия Христова
                           

Комисия по КСК

Председател: Доц. д-р Елена Гетова
Членове:         Доц. д-р Мая Тименова-Коен
                         Доц. д-р Теофана Гайдарова
                          Гл. ас. д-р Антоанета Джельова
                          Гл. ас. д-р Гергина Кръстева
                          Гл. ас. д-р Милена Стойкова
                          Гл. ас. д-р Радослава Минкова
                          Гл. ас. д-р Станислава Илиева
                          Ас. д-р Иван Чолаков
                          Ас. Александер Родригес
                          Ас. Гергана Иванова 
                          Ас. Живка Петкова
                          Ас. Магдалена Гогалчева
                          Ас. Марияна Куршумова
                          Димитър Шопов - докторант
                   

 

Комисия по международно сътрудничество

Председател: доц. д-р Надя Чернева
Членове:        Проф. д.ф.н. Любка Липчева 
                         Доц. д.ф.н. Ваня Зидарова
                         Доц. д-р Малинка Дичева
                         Доц. д-р Мила Кръстева
                         Доц. д-р Мая Тименова-Коен
                         Доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте 
                         Ас. Величка Симонова-Гроздева
                         Ас. Иванка Танева 
                         Ас. Катерина Томова
                         Ас. Мария Кръстева
                         Ас. Милена Кацарска
                         Елица Миланова - докторант
                         Лидия Шамова - докторант (Испания)
                         Иглика Павлова - студент
 

Комисия по научна работа и проекти

Преседател: Доц. д-р Борян Янев
Членове:       Проф. д.ф.н. Диана Иванова
                        Проф. д.ф.н. Любка Липчева
                        Гл. ас. д-р Атанаска Тошева
                        Гл. ас. д-р Витана Костадинова
                        Доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте
                        Гл. ас. д-р Катерина Томова
                        Гл. ас. д-р Росица Декова 
                        Гл. ас. д-р Соня Александрова
                        Доц. д-р Фани Бойкова
                        Гл. ас. д-р Харун Бекир
                        Маргарита Куцарова - докторант
 

Комисия по учебна дейност и планове

Председател: Доц. д-р Константин Куцаров
Членове:          Проф. д.ф.н. Инна Пелева
                           Проф. д.ф.н. Клео Протохристова
                           Проф. д-р Иван Чобанов
                           Доц. д-р Красимира Чакърова
                           Доц. д-р Татяна Ичевска
                           Доц. д-р Юлиана Чакърова
                           Доц. д-р Ани Кемалов
                           Доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте
                           Гл. ас. д-р Майя Кузова
                           Гл. ас. д-р Борислав Борисов
                           Гл. ас. д-р Радослава Минкова
                           Ас. д-р Ана Маринова
                           Ас. Веселина Койнакова
                           Ас. Златка Червенкова
                           Ас. Мария Павлова
                           Ас. Славка Грънчарова
                           Десислава Димитрова - докторант
                           Константин Обретенов - студент

Комисия по акредитация и качество

Утвърдена от ФС - Протокол № 206 от 28.01.2019 г.

Председател: Доц. д-р Борян Янев
Членове:         доц. д-р Надя Чернева
                         доц. д-р Елена Гетова
                         доц. д-р Константин Куцаров
                         доц. д-р Фани Бойкова
                         доц. д-р Ани Кемалова
                         гл. ас. д-р Бистра Дикова
                         гл. ас. д-р Здравко Дечев
                         гл. ас. д-р Лилия Иванова
                         гл. ас. д-р Наталия Христова
                         гл. ас. д-р Росица Декова
                         гл. ас. д-р Борислав Борисов
                         ас. д-р Енчо Тилев
                         ас. д-р Боряна Тенчева
                         ас. Юлиана Христова
                         ас. Веселина Койнакова
                         Олга Моллова – докторант
                         Дора Иванова – докторант
                         Елка Петрова - студент

 

Комисия по качество и акредитация - Филологически факултет

Председател: Доц. д-р Борян Янев
Членове:         Доц. д-р Фани Бойкова
                         Доц. д-р Ани Кемалова
                         Гл. ас. д-р Бистра Дикова
                         Гл. ас. д-р Здравко Дечев
                         Гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева
                         Гл. ас. д-р Наталия Христова
                         Гл. ас. д-р Росица Декова
                         Ас. Юлиана Христова
                         Ас. Веселина Койнакова
                         Олга Моллова - докторант
                         Елка Петрова - студент

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ - ПРОТОКОЛ № 144/28.XI.2011 г.

РЕШЕНИЕ: Във връзка с подготовката на предстоящата институционална акредитация на Университета ФС приема комисия по качеството за Филологическия факултет в следния състав:

Председател: Доц. д-р Петя Бъркалова

Членове:        Доц. д-р Константин Куцаров
                        Гл. ас. д-р Лилия Иванова
                        Гл. ас. д-р Димитър Кръстев
                        Гл. ас. д-р Милена Стойкова
                        Гл. ас. д-р Ани Кемалова
                        Гл. ас. д-р Аделина Странджева
                        Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белфанте
                        Гл. ас. Веселина Койнакова
                        Гл. ас. Фани Бойкова
                        Докторант Боряна Тенчева
                        Енчо Тилев – студент

 

 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ - ПРОТОКОЛ № 121/11.ІІ.2008 г.

РЕШЕНИЕ: ФС одобрява комисия по качество в състав:

Председател: Доц. д-р Жоржета Чолакова;

Членове:        Доц. д-р Иван Русков;

             Доц. д-р Красимира Чакърова;

             Гл. ас. д-р Атанаска Тошева;        

             Гл. ас. д-р Радослава Минкова;    

             Гл. ас. Антоанета Джельова;

             Гл. ас. Соня Мекенян;

             Ст. ас. Мария Мустаковова;            

             Ст. ас. Румяна Илиева;                

             Ст. ас. Фани Бойкова;