Документи за обучителни организации

по проект "Студентски практики"

Дейностите по проекта се изпълняват в съответствие с 

1. Договор за сътрудничество при провеждане на практическо обучение на студентите от висшите училища (3 екземпляра)
2. Договори с ментори (всеки договор в 3 екземпляра)
3. Декларация за ментор (попълва се от официалният представител на обучителната организация (2 екземпляра)(Можете да изтеглите от сайта на университета)
4. Писмо за намерение (попълва се от официалният представител на обучителната организация (1 екземпляр) (изтеглете (DOC) или (PDF) файл)
5. Регистрационна форма за обучителната организация - изпратена по електронна поща на адрес: karierencentarpu@gmail.com (Можете да изтеглите от сайта на университета)