« Zurück

Държавен изпит по български език и литература, септември 2019 г., зали

 

Напомняме на студентите, които се явяват на държавните изпити, че трябва да носят документ за самоличност - студентска книжка (лична карта).

 

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

27.09.2019 г., 9.00 часа

 

8 АУДИТОРИЯ –Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език,  Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език, Български език и корейски език,  Български език и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и история (редовно и задочно обучение)

10 АУДИТОРИЯ – Българска филология (редовно обучение) Българска филология (задочно обучение) и Славянска филология

 

 

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

28.09.2019 г., 9.00 часа

 

8 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)

 

9 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, АБ, БЕИ, БЕ с чужд език)

 

10 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – I комисия (СФ, Балканистика)

 

10 аудитория – ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ – II комисия (БФ, АБ, БЕИ, БЕ с чужд език, МП Актуална българистика)