Промоция на випуск 2018


  Уважаеми абсолвенти от Филологическия факултет, тържествената церемония по връчването на Вашите дипломи ще се състои на 16 март 2019 г. в Спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски" (бул. „България" № 236а).

     

  Вие трябва да се явите в Спортната зала в 9.00 часа, за да получите от фоайето вдясно от централния вход академични облекла срещу лична карта или парична гаранция (50,00 лева). (Част от тях са собственост на Филологическия факултет, останалите ще бъдат заети от други факултети. Молим Ви да съхранявате тогите и шапките за следващите випуски.)

 

    В 10.45 часа вие трябва да сте заели указаните места.

     

    Церемонията ще започне точно в 11.00 часа, като десет минути преди началото й вратите на залата ще бъдат затворени.

 

 

 

 

Поредност на връчване на дипломите 17.03.2018 г.

 

МАГИСТРИ

 

Специалност Балканистика

Специалност Славянска филология

Специалност Актуална българистика

Специалност Образованието по български език и литература в средното училище

Специалност Учител по български език и литература

Специалност Английски език и методика

Специалност Английска филология – лингвистика и превод

Специалност Английска филология – превод и бизнес комуникация

Специалност Приложна лингвистика (испански език)

Специалност Превод за европейските институции

Специалност Превод и интеркултурна комуникация

Специалност Учител по немски език

 

БАКАЛАВРИ

Специалност Лингвистика с маркетинг

Специалност Лингвистика с ИТ (английски език с втори чужд език)

Специалност Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език)

Специалност Приложна лингвистика (френски език с втори чужд език)

Специалност Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)

Специалност Български език и италиански език

Специалност Български език и немски език

Специалност Български език и френски език

Специалност Български език и испански език

Специалност Български език и английски език

Специалност Български език и история р.о.

Специалност Български език и история з.о.

Специалност Български език и руски език р.о.

Специалност Български език и руски език з.о.

Специалност Български език и турски език

Специалност Български език и новогръцки език

Специалност Български език и китайски език

Специалност Руска филология р.о.

Специалност Руска филология з.о.

Специалност Българска филология р.о.

Специалност Българска филология з.о.

Специалност Английска филология