« Обратно

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДВАМА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Катедра „Aнглийска филология” обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на двама преподаватели по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски
език.