« Обратно

ПЪТЯТ НА СЛОВОТО – ИДЕИ, ИДЕАЛИ, УТОПИИ

Деветнадесета национална научна конференция 

за студенти и докторанти,

посветена на 120-годишнината от смъртта на Алеко Константинов

„ПЪТЯТ НА СЛОВОТО – ИДЕИ, ИДЕАЛИ, УТОПИИ”

Покана и заявка