« Обратно

Покана - Проблеми на устната комуникация

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ

на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

и Катедрата по съвременен български език

организират

Е Д И Н А Д Е С Е Т А международна научна конференция

под патронажа на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ПРОБЛЕМИ НА УСТНАТА КОМУНИКАЦИЯ

(продължение на традиционните търновски конференции по проблемите на разговорната реч)

Конференцията ще се проведе на 

10-11 ноември 2017 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ЗАЯВКА

Коментари
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.