Entries with tag студенти .

Графици - изпити втори семестър 2019-2020

Редовно обучение: Английска филология Английски език и културно наследство Българска филология (03.07.2020 г.) - поправителна и ликвидационна сесия БЕАЕ, БЕИ, БЕИспЕ, БЕКорЕ, БЕРЕ, БЕТЕ, БЕФЕ, ЛМ Български език и италиански език Български език и китайски език Български език и новогръцки език Лингвистика с бизнес администрация...
Read More About Графици - изпити втори семестър 2019-2020 »

Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021

Разписание, задочно обучение – 2020-2021   Първи семестър 24.V I I I.2020 – 27. I X.2020 Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" Българска филология Руска филология Български език и история Български език и руски език  
Read More About Разписание - задочно обучение, първи семестър 2020-2021 »

Приемно време за проект „Студентски практики – Фаза 2”

Информация за проекта на МОН „Студентски практики – Фаза 2” и приемно време за Филологическия факултет можете да видите на адрес: https://slovo.uni-plovdiv.net/bg/studentski-praktiki  
Read More About Приемно време за проект „Студентски практики – Фаза 2” »

Държавен изпит по английски език

Студентите, които ще се явяват на държавен изпит на 25 юли 2020 год. /събота/, да бъдат в двора на новата сграда /бул. България, 236/ в 8.30 ч.     ОКС "Бакалавър":  Ан­глий­ска фи­ло­ло­гия; При­лож­на лин­гви­сти­ка - английски език с втори чужд език; При­лож­на лин­гви­сти­ка - първи чужд език с втори английски език   ...
Read More About Държавен изпит по английски език »

Държавен изпит по български език и литература

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 16.07 .20 20 г. , 9.00 часа   9 . аудитория – Български език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и италиански език, Български език и китайски език,...
Read More About Държавен изпит по български език и литература »

Държавен изпит по китайски език

Държавният изпит по китайски език ще се проведе на 14.07.2020 г. от 9:30 ч. в 51 с.з. Молим всички кандидати да бъдат в залата в 9.00 ч. Напомняме, че достъпът до сградата на ПУ се осъществява с маски.
Read More About Държавен изпит по китайски език »

Проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

Очаквайте скоро информация за контакти с функционални експерти и правила за участие в проекта на сайта на ПУ на адрес:  https://uni-plovdiv.bg/news/ news/469/   Филологическия факултет подготвя включването си в проекта BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР интересуващите се от практическо обучение могат да се запознаят...
Read More About Проект на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР »

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет.
Read More About График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2020 г. към Филологическия факултет »

Важно за студентите, които ще се явяват на държавни изпити във Филологическия факултет през месец юли 2020 г.

Подаването на заявленията за държавни изпити ще бъде само в приемното време  (от 10.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.00 часа).  в периода от 15.06.2020 г. до 03.07.2020 г.  при съответните инспектори по специалности (при инспектор Л. Апостолова от 22.06.2020 г. до 03.07.2020 г.).
Read More About Важно за студентите, които ще се явяват на държавни изпити във Филологическия факултет през месец юли 2020 г. »

Графици - изпити втори семестър 2019-2020

На сайта на Филологическия факултет са оповестени само графиците с изпитни дати и изпитни платформи на специалности и курсове, които са подадени от съответния инспектор. За липсваща информация студентите да се обръщат към Учебен отдел.   Редовно обучение: Английска филология Английски език и културно наследство БЕАЕ, БЕИ, БЕИспЕ, БЕКорЕ, БЕРЕ, БЕТЕ, БЕФЕ,...
Read More About Графици - изпити втори семестър 2019-2020 »

До студентите на Филологическия факултет - ВАЖНО!

Уведомяваме ви, че на Факултетния съвет, състоял се на 18.05.2020 г., беше взето решение, че право на явяване с индивидуален протокол през предстоящата неприсъствена сесия имат само семестриално завършили и студенти от последен курс на обучение в редовна и задочна форма. Студентите, които ще се явяват на изпит с индивидуален протокол, трябва да заявят желание за издаване на такъв при...
Read More About До студентите на Филологическия факултет - ВАЖНО! »

Селекция за студентски мобилности по ЕРАЗЪМ+ за първия семестър на 2020/2021

Филологическият факултет обявява процедура по селекция за Мобилности с цел обучение по програма Еразъм+ за зимен семестър 2020/2021. Списък на институциите можете да намерите ТУК . Предвид обявеното извънредно положение, необходимите за целта документи са следните: Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение ; Попълнена, подписана и сканирана/снимана. ...
Read More About Селекция за студентски мобилности по ЕРАЗЪМ+ за първия семестър на 2020/2021 »

Промяна на датите за провеждане на XXII-та национална конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“

  Уважаеми колеги, Във връзка с пандемията, причинена от COVID-19, се налага да променим датите за провеждане на Двадесет и втората национална научна конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“, посветена на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов и 140-годишнината от рождението на Йордан Йовков. Уведомяваме Ви, че вместо на 14 и 15 май форумът ще се...
Read More About Промяна на датите за провеждане на XXII-та национална конференция за студенти и докторанти „Музиката на словото“ »

Заповед за временно прекратяване на учебните занятия от 30.03.2020 г. до 13.04.2020 г.

 
Read More About Заповед за временно прекратяване на учебните занятия от 30.03.2020 г. до 13.04.2020 г. »

TELUS International Europe обявява следващия си конкурс за студентско есе

TELUS International Europe обявява следващия си конкурс за студентско есе. Повече информация в постера.
Read More About TELUS International Europe обявява следващия си конкурс за студентско есе »

До студентите на Филологическия факулет - ВАЖНО!

Уважаеми студенти на Филологическия факултет, Удовлетворени сме, че приемате с разбиране предприетите мерки в Република България за превенция на нашето здраве и на здравето на обществото. Съгласно издадените разпоредби учебният процес в Пловдивския университет е преустановен в присъствената си форма и няма яснота кога ще бъде възобновен. Не се знае дали ще има корекции в...
Read More About До студентите на Филологическия факулет - ВАЖНО! »

Заповед за временно прекратяване на учебните занятия от 13.03.2020 до 29.03.2020


Read More About Заповед за временно прекратяване на учебните занятия от 13.03.2020 до 29.03.2020 »

Конкурс за студентски стипендии "Време разделно"

Конкурс за студентски стипендии "Време разделно"
Read More About Конкурс за студентски стипендии "Време разделно" »

Конкурс за превод на Чехов за средношколци и студенти

ЛЮБИТЕЛЯМ ЧЕХОВА И ИСКУШЕННЫМ В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ МАСТЕРСТВЕ! В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 160-ой ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАСТЕРА СЛОВА АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА КАФЕДРА РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ ПЛОВДИВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОД ДВУХ НЕИЗДАННЫХ ДО СИХ ПОР НА БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК РАССКАЗОВ АНТОНА ПАВЛОВИЧА В ДВУХ КАТЕГОРИЯХ: ДЛЯ БОЛГАРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ В ВОЗРАСТЕ 15 – 19...
Read More About Конкурс за превод на Чехов за средношколци и студенти »

Стипендии „Фулбрайт” - срещата се отлага за неопределено време

Поради обявената за страната грипна епидемия за периода 06.-11.03.2020 г. включително, насрочената презентация на програма "Фулбрайт" за 9.03.2020 г. от 11 часа в зала Компас се отлага за неопределено време .
Read More About Стипендии „Фулбрайт” - срещата се отлага за неопределено време »
Showing 1 - 20 of 197 results.
Items per Page 20
of 10