Страници с маркер доктори .

Достъп до електронната библиотечна система IPRbooks

Уважаеми колеги! Информираме Ви, че Пловдивският университет получи достъп до обширна колекция от учебна и научна литература и периодика в електронната библиотечна система IPRbooks.   IPRbooks е уникален ресурс, предоставящ достъп до големи масиви от учебно-методическа и научнопопулярна литература от Русия. Тази електронна образователна система позволява ефективно...
Read More About Достъп до електронната библиотечна система IPRbooks »

Покана за публична защита

На 12.03.2018 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Пловдивския университет " Паисий Хилендарски" ще се състои публична защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен "доктор на филологическите науки" на доцент д-р Ваня Иванова Зидарова. Тема на дисертационния труд: "Семантика и прагматика на детерминацията в българския език".
Read More About Покана за публична защита »

Покана за публична защита

На 7 март 2018 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Ректорат, ще се състои публичната защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ на доц. д-р Татяна Ичевска . Дисертационният труд е на тема: „Медицински кодове в българската проза от Освобождението до 50-те години на XX век“.
Read More About Покана за публична защита »

Покана за среща с френския аташе по университетско и научно сътрудничество г-н Оливие Кашлер

Уважаеми колеги, По инициатива на Филологическия факултет на Пловдивския университет на 27 февруари от 15 часа в 8 аудитория на Ректората ще се проведе среща с френския аташе по университетско и научно сътрудничество г-н Оливие Кашлер и с г-жа Бисера Коларова, отговорник Campus France  (френската държавна агенция за популяризиране на френското висше образование) и отговорник стипендии. ...
Read More About Покана за среща с френския аташе по университетско и научно сътрудничество г-н Оливие Кашлер »

Покана за публична защита

На 22 февруари 2018 г. от 13.00 часа в зала „Компас“ ще се състои публичната защита на дисертационен труд за придобиване на научна степен „Доктор на науките“ на доц. д-р Жоржета Чолакова . Дисертационният труд е на тема: „Митопоетичен генезис, художествена еволюция и контекстуализация на езерото в поезията на чешкия романтизъм“.
Read More About Покана за публична защита »

Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  на БОРЯНА ТЕНЧЕВА ТЕНЧЕВА  на тема:  ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ В РЕКЛАМНИТЕ ТЕКСТОВЕ (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ РУСКИ ЕЗИК В СЪПОСТАВКА С БЪЛГАРСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК)   за присъждане на образователната и научна степен „доктор“  Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки ...
Read More About Покана за публична защита »

Втори международен филологически форум за студенти и докторанти

Уважаеми колеги,    Наближава крайният срок за подаване на заявки за участие във Втория международен филологически форум за студенти и докторанти. Той е 15.10.2016 г. Повече информация ще откриете тук:   http://philol-forum.uni- sofia.bg/forum/second-internat ional-philological-forum-bg/    А това е нашата фен...
Read More About Втори международен филологически форум за студенти и докторанти »

Семинар за докторанти - 18. и 25.05.2016

НАУЧЕН СЕМИНАР за докторанти ФЛОРЕНТИНСКИ РЕНЕСАНС        Вторият модул на семинара е посветен на един частен аспект от Флорентинския ренесанс – изобилието от изображения на Благовещение в изкуството от XV век. Търси се обяснение за интензифицирането на интереса към темата с фокусиране върху присъщата й символика и обследване на контекстите – обществено...
Read More About Семинар за докторанти - 18. и 25.05.2016 »

Програма на Осемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Слово и памет“

Програма на  Осемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти  „ Слово и памет“  (12 - 13 май 2016 г., гр. Пловдив)
Read More About Програма на Осемнадесетата национална научна конференция за студенти и докторанти „Слово и памет“ »

Втори международен филологически форум за студенти и докторанти

Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви поканим на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, който ще се проведе от 17 до 20 ноември 2016 г. в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски". Поканата и заявката за участие ще намерите тук: http://philol-forum.uni-sofia. bg/forum/second-international- philological-forum-bg/ С уважение, Организационният екип
Read More About Втори международен филологически форум за студенти и докторанти »

Курсове за докторанти и млади учени - покана

Целта на курсовете е да се повишат познанията и се създадат умения за прилагането им при разработване на докторски дисертации и ползване на статистически методи при научните изследвания. Информация и заявка за участие.
Read More About Курсове за докторанти и млади учени - покана »
Показване на 11 резултата.
Елементи на страница 20
от 1