Scholarship program of the Research Center for German in Central, Eastern and Southeastern Europe

Dear ladies and gentlemen,   We would like to inform you on the scholarship program of the Research Center for German in Central, Eastern and Southeastern Europe. The scholarship program finances 1-month research sojourns of both senior and junior researchers (e.g. Ph.D. students) in Regensburg dealing with German as a mother language, second language or foreign language in...
Read More About Scholarship program of the Research Center for German in Central, Eastern and Southeastern Europe »

Курс по персийски език

Курсът по персийски език започва на 26 ноември 2015 г. Занятията ще се провеждат: понеделник от 18 часа в 12 с.з. (Ректорат, 3 етаж); четвъртък от 18 часа в 13 с.з. (Ректорат, 1 етаж).   ЦЕНТЪР ЗА ЕЗИЦИ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ    
Read More About Курс по персийски език »

Поетична вечер с проф. Владимир Кршиванек

На 4 ноември 2015 г. (сряда) в клуб "Петното на Роршах", ул. "Йоаким Груев" № 36 (Капана) от 19:00 часа  ще бъде представена най-новата поетична книга на проф. Владимир Кршиванек "Странна птица е душата" в превод на доц. Жоржета Чолакова. Катедра: Славистика
Read More About Поетична вечер с проф. Владимир Кршиванек »

ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА проф. д.ф.н. Борис Норман


Read More About ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА проф. д.ф.н. Борис Норман »

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТСТВАЛИ СТУДЕНТИ ОТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 г.

КЛАСИРАНЕ  НА  КАНДИДАТСТВАЛИ СТУДЕНТИ ОТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА  АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 г.  
Read More About КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТСТВАЛИ СТУДЕНТИ ОТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА АКАДЕМИЧНАТА 2015/2016 г. »

I Международна научно-практическа конференция «Езикът в координатите на масмедиите»

Уважаеми колеги, Имам удоволствието от името на Организационния комитет на I Международна научно-практическа конференция «Езикът в координатите на масмедиите» да ви отправя покана за участие във форума, който ще се проведе през септември 2016 г. във Варна. Организатори са Шуменският университет "Епископ Константин Преславски", Висшата школа по журналистика и масови комуникации ...
Read More About I Международна научно-практическа конференция «Езикът в координатите на масмедиите» »

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2015 - програма


Read More About ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2015 - програма »

СЪОБЩЕНИЕ - записване за Актуална българистика

Актуална българистика - удължен срок за записване - до 30.Х.2015 г.
Read More About СЪОБЩЕНИЕ - записване за Актуална българистика »

Разпределение на студентите от ФФ за текуща педагогическа практика

Разпределение на студентите от ФФ за текуща педагогическа практика alt: Разпределение на студентите от ФФ за текуща педагогическа практика
Read More About Разпределение на студентите от ФФ за текуща педагогическа практика »

Среща с д-р Зошка Папужанка и Лукаш Войтушик

По случай Годината на полския театър Катедрата по славистика съвместно с Полския културен институт Ви канят на среща с д-р Зошка Папужанка и Лукаш Войтушик, която ще се състои в зала "Компас" на 20 октомври 2015 г. (вторник).   И за двете срещи е осигурен превод от полски език!  
Read More About Среща с д-р Зошка Папужанка и Лукаш Войтушик »

Програма на конференцията в Одрин

Symposium Program  (pdf) International Parole, Art, Health – Edirne Health Museum Symposium, 21 th  October 2015  arrival to Edirne and checking into hotel 22 th  October 2015  Symposium opening and sessions 23 th  October 2015  Sessions and closing  
Read More About Програма на конференцията в Одрин »

Факултативни дисциплини за студентите от БФ, 2-ри курс, редовно обучение

Студентите от специалност БФ, 2-ри курс, редовно обучение могат да избират от следните два литературоведски факултатива:   1. "Шекспир"- проф. д.ф.н. Клео Протохристова   2. "Телевизия и литература" - гл. ас. д-р Соня Александрова   За записване изпратете трите имена, факултетен номер и заглавие на факултатива на адрес: svideva@uni-plovdiv.bg ...
Read More About Факултативни дисциплини за студентите от БФ, 2-ри курс, редовно обучение »

Записване за избираема дисциплина славянски езици

Студентите, изучаващи Българска филология (редовно обучение), II курс, Българска филология (задочно обучение), II курс и Славянска филология, III курс, могат да посочат славянския език, който желаят да изучават през учебната 2015/16 г. (за СФ изборът трябва да е език, различен от този, в който вече се обучават). Моля попълнете следната ЗАЯВКА!
Read More About Записване за избираема дисциплина славянски езици »

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ през II семестър на академичната 2015-2016 г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ + във Филологическия факултет през II семестър на академичната 2015- 2016 г.   Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + ( https://uni-plovdiv.bg/pages/index/160/ )   Информационен ден за ПУ -...
Read More About СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ през II семестър на академичната 2015-2016 г. »

2. Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти - Виена 2015

България в ХХI век: между традицията и иновациите. Исторически линии и актуални проблеми 03. 12. 2014 – 05. 12. 2015 Български културен институт „Дом Витгенщайн“, Виена.   Call for Papers Конференцията предлага теми от литературознанието, езикознанието, медиезнанието и културологията, социалните науки, политологията, историческите науки, археологията и...
Read More About 2. Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти - Виена 2015 »

Актуализирани правила за преминаване на студенти от Филологическия факултет в по-горен курс на обучение (за учебната 2015 – 2016 г.)

На свое заседание от 25.09.2015 г. ръководството на Филологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски” обсъди състоянието на учебния процес и взе следните решения:             1. Студентите, които трябва да преминат в последен курс на обучение (4. курс – за обучаващите се в бакалавърските програми, и 5. курс – за обучаващите се в СФ...
Read More About Актуализирани правила за преминаване на студенти от Филологическия факултет в по-горен курс на обучение (за учебната 2015 – 2016 г.) »

Покана за публична защита (Десислава Димитрова)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД на ДЕСИСЛАВА ЛЮБOМИРОВА ДИМИТРОВА на тема: ТИПОЛОГИЯ НА ГЛАГОЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ С ИМА(М) В БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК за присъждане на образователната и научна степен „доктор” Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки Професионално...
Read More About Покана за публична защита (Десислава Димитрова) »

Разписание, редовно обучение – 2015-2016, Първи семестър

Седмично разписание на аудиторната заетост по специалности. СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ! При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg   Първи семестър 28.IХ.2015 – 16.І.2016   Образователно-квалификационна степен "Бакалавър" Английска филология Българска филология ...
Read More About Разписание, редовно обучение – 2015-2016, Първи семестър »

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - септември 2015 г.

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - 25.09.2015 г., 9.00 часа   10 АУДИТОРИЯ – Българска филология (редовно обучение)  8 АУДИТОРИЯ – Българска филология (задочно обучение) и Славянска филология 9 АУДИТОРИЯ – Български език и английски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български...
Read More About ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - септември 2015 г. »

Покана за публична защита (Галина Брусева)

КАТЕДРАТА ПО ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК  ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА   ас. ГАЛИНА АНГЕЛОВА БРУСЕВА на тема:   ПАРТИЦИПИАЛНАТА СИСТЕМА НА СЪВРЕМЕННИЯ ГРЪЦКИ ЕЗИК - СПЕЦИФИКА И ПАРАМЕТРИ за присъждане на образователната и научна степен "доктор" Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки ...
Read More About Покана за публична защита (Галина Брусева) »
Показване на 381 - 400 от 494 резултата.
Елементи на страница 20
от 25