Лекция на проф. Светла Коева за докторанти

Лекцията е в рамките на инициативата "Нощ на учените"
Read More About Лекция на проф. Светла Коева за докторанти »

Конкурси за докторанти (2014)

Срок за подаване: до 16.11.2014
Read More About Конкурси за докторанти (2014) »

Пресконференция

На 5 февруари се проведе пресконференция във връзка с новата кампания за прием на студенти във Филологическия факултет.
Read More About Пресконференция »

Какво се учи в сла­вян­ска фи­ло­ло­гия

(Пол­ски език, Чеш­ки език, Сръб­ски и хърватски език) Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен: магистър Професионална квалификация: филолог и учител по български език и литература и специалист по полски (или чешки, или сръбски и хърватски) език и литература Срок на обучение: 10 семестъра (5 години) Форма на обучение: редовна ...
Read More About Какво се учи в сла­вян­ска фи­ло­ло­гия »

Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия

Професионално направление: Филология Образователно-квалификационна степен: бакалавър Професионална квалификация: филолог и учител по български език и литература Срок на обучение: 8 семестъра (4 години) Форма на обучение: редовна и задочна Балообразуване:  Приложение № 1   Спе­циал­ност­та „Българска филология“ стои в ос­но­ва­та на...
Read More About Бъл­гар­ска фи­ло­ло­гия »
Показване на 381 - 385 от 385 резултата.
Елементи на страница 20
от 20