Страници с маркер конкурс .

Покана - Конкурс „Българска научна периодика – 2017 г.“ - МОН

Покана - Конкурс „Българска научна периодика – 2017 г.“ - МОН
Read More About Покана - Конкурс „Българска научна периодика – 2017 г.“ - МОН »

Конкурси за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

  Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.   Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.      
Read More About Конкурси за финансиране на научни изследвания – 2017 г. »

Essay Competition “The Impact of IT-innovations on Educational Process”

Essay Competition “The Impact of IT-innovations on Educational Process”   Срокът за есетата е удължен до 1.12.2016 г.    
Read More About Essay Competition “The Impact of IT-innovations on Educational Process” »

Обява - Конкурс за асистент по съвременен английски език

Катедрата по английска филология обявява конкурс с конкурсен изпит за назначаване на асистент по : Област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  Професионално направление 2.1. Филология; Германски езици; Съвременен английски език .   До участие в конкурса се допускат кандидати с образователно-квалификационна степен „магистър“ (или приравнена на нея) в...
Read More About Обява - Конкурс за асистент по съвременен английски език »

Студентски стипендии „Време разделно“

К О Н К У Р С за студентски стипендии „Време разделно“ за учебната 2015-2016 година   
Read More About Студентски стипендии „Време разделно“ »
Показване на 5 резултата.