« Back

Важно съобщение за студентите, които са се дипломирали през юли 2018 г.

Всички студенти, които са се дипломирали през юли 2018 г.

ОКС "Бакалавър" от специалностите:

 • Български език и английски език – редовно;
 • Български език и испански език – редовно;
 • Български език и история – редовно и задочно;
 • Български език и руски език - редовно и задочно;
 • Български език и турски език – редовно;
 • Български език и френски език - редовно;
 • Лингвистика с маркетинг - редовно.
 • Руска филология – редовно и задочно.

 

ОКС "Магистър" от специалностите:

 • Приложна лингвистика с испански език;
 • Теория и практика на чуждоезиковото обучение;
 • Учител по немски език;
 • Учител по френски език
 

от 22.10.2018 г. до 20.12.2018 г. да се явят  в стая 235 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Галя Куманова за подпис на дипломите.


Необходимо е да носят 1 бр. матова снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея.

 

Comments
No comments yet. Be the first.