« Обратно

Важно съобщение - за студентите, които са се дипломирали през юли 2017 г.


  • Всички студенти ОКС "Бакалавър", които са се дипломирали през юли 2017 г. 

от специалностите: „Английска филология“, „Лингвистика с ИТ“, „Приложна лингвистика – френски език с втори чужд език“, „Приложна лингвистика – немски език с втори чужд език“

  • Всички студенти ОКС "Магистър", които са се дипломирали през юли 2017 г.

от специалностите: „Английска филология – лингвистика и превод“, „Английска филология – превод и бизнес комуникация“, „Английски език и методика“

 

да се явят  в стая 235 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Л. Апостолова за подпис на дипломите в срок от 3.01.2018 до 26.01.2018 г..


Необходимо е да носят 1 бр. снимка в паспортен формат - матирана и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея (ако към момента не са действащи студенти в друга специалност в ПУ „Паисий Хилендарски").Всички студенти ОКС "Бакалавър", които са се дипломирали през юли 2017 г.

от специалностите: Български език и руски език - редовно и задочно, Български език и история – редовно и задочно, Български език и английски език – редовно, Български език и испански език – редовно, Български език и турски език – редовно, Български език и френски език - редовно, Руска филология – редовно и задочно, Лингвистика с маркетинг - редовно,

Всички студенти ОКС "Магистър", които са се дипломирали през юли 2017 г.

от специалностите: Учител по френски език, Учител по немски език

от 28.11.2017 г. до 31.01.2018 г. да се явят  в стая 235 (Ректорат, етаж 2) при инспектор Галя Куманова за подпис на дипломите.


Необходимо е да носят 1 бр. снимка в паспортен формат и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея.


Коментари
No comments yet. Be the first.