« Back

Важно съобщение за дипломираните през юли и септември 2018 г.

  • Всички студенти ОКС "Бакалавър", които са се дипломирали през юли 2018 г. и през септември 2018 г.

от специалностите: „Английска филология“, „Лингвистика с ИТ“, „Приложна лингвистика – френски език с втори чужд език“, „Приложна лингвистика – немски език с втори чужд език“, и

  • Всички студенти ОКС "Магистър"които са се дипломирали през юли 2018 г.

от специалностите: „Английска филология – лингвистика и превод“, „Английска филология – превод и бизнес комуникация“, „Английски език и методика“,

 да се явят  в стая 402 (нова сграда на университета, бул. „България“ 236, етаж 4) при инспектор Л. Апостолова за подпис върху  дипломите в срок от 13.12.2018 до 28.02.2019 г.


Необходимо е да носят 1 бр. снимка в паспортен формат - матирана и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея (ако към момента не са действащи студенти в ПУ „Паисий Хилендарски")


Comments
No comments yet. Be the first.