« Back

Важно съобщение за дипломираните през октомври 2018 г.

Всички студенти ОКС "Магистър" от специалностите: „Английска филология – лингвистика и превод“, „Английска филология – превод и бизнес комуникация“, „Английски език и методика“, които са положили успешно държавния си изпит през месец октомври 2018 г.,  да се явят  в стая 402 (нова сграда на университета, бул. „България“ 236, етаж 4) при инспектор Л. Апостолова за подпис върху  дипломите в срок от 11.12.2018 г. до 28.02.2019 г.

Необходимо е да носят 1 бр. снимка в паспортен формат – матирана, и бележка от библиотеката, че нямат задължения към нея (ако към момента не са действащи студенти в ПУ „Паисий Хилендарски")

Comments
No comments yet. Be the first.