« Back

Свободни места за лектори по български език и литература

МОН публикува обява за 2 свободни места за лектори по български език и литература, командировани от МОН, в Кьолнския университет, Федерална република Германия, и Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република, за академичната 2018-2019 година.

Срокът за подаване на документи за кандидатстване е 12  ноември 2018 година (понеделник). Информацията е достъпна в рубриката „Конкурси“ на сайта на министерството:

https://www.mon.bg/bg/100554

 

 

Comments
Trackback URL:

No comments yet. Be the first.