« Back

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ ПО ЕРАЗЪМ+ ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 2018/2019 г.

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във Филологическия факултет през академичната 2018/2019 г.  

 

Условия за участие, документи за кандидатстване, селекция и класиране.

 

Документи се подават до 12 ч. на 24.10.2018 г., в Деканата на Филологическия факултет. 

Дата, час и място за провеждане на интервюто: 25.10.2018 г., 15 ч., каб. 316 - Център за езици и интеркултурна комуникация (Ректорат)

Comments
No comments yet. Be the first.